Nieuws

01 juli 2020

Hoewel de najaarsbeurs van 30 september tot en met 2 oktober 2020 nog plaats dient te vinden, is de registratie voor de voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus, Groenbeurs Zundert, alweer geopend. Deze verkoopbeurs wordt gehouden op 20 en 21 januari 2021. Deelnemen kan al vanaf 15 vierkante meter en voor 750 euro. Deelname is extra voordelig als deze wordt gekoppeld aan de deelname aan de 31e najaarsbeurs van GrootGroenPlus, die van 6 tot en met 8 oktober 2021 wordt georganiseerd.
 
Verkoopbeurs
Groenbeurs Zundert is een laagdrempelige verkoopbeurs; vooral bedoeld om de afzet te stimuleren en om (internationale) inkopers de kans te geven om in korte tijd meerdere inkoopbeurzen in het Zuiden van Nederland te bezoeken.
 
Deze voorjaarsbeurs maakt al vier jaar deel uit van een koepelsamenwerking met Groenbeurs Haaren (20 en 21 januari 2021), Groenbeurs Brabant (20 en 21 januari 2021) en TreeVention (24 en 25 januari 2021). De vier beurzen samen zorgen ervoor dat het volledige sortiment eenvoudig en in kort tijdsbestek verkrijgbaar is. Meer informatie over deze samenwerking is te vinden op www.springfairs.eu.
 
Groei
In de afgelopen jaren is gebleken dat er voldoende animo en betrokkenheid is om Groenbeurs Zundert in ieder geval nog twee jaar in deze vorm en middels deze samenwerking voort te zetten. In de afgelopen jaren werd de beurs onder meer bezocht door inkopers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Japan, Polen en Zuid-Korea.
 
Deelnemers van de beurs gaven aan dat hun deelname op de eerste dag al rendabel was. Bezoekers zijn tevreden over het sortiment, de bundeling van krachten en de eenvoudige bereikbaarheid.
 
Extra aandacht voor eigen regio
Voor de komende editie wordt extra ingezet op deelname uit eigen regio, kortom: groei in omvang. Tijdens de vorige edities waren de voor- en najaarsbeurs gekoppeld; in 2021 is dit niet meer het geval. Hoewel de voorjaarsbeurs gewoon gebruik blijft maken van het netwerk en de contacten van de najaarsbeurs en tegelijk aanmelden nog steeds een voordeel oplevert, is dit niet langer verplicht. Deelnemers kunnen er vanaf 2021 dus ook voor kiezen om alleen aan de voorjaarsbeurs deel te nemen.  
 
Inschrijven
Inschrijven voor Groenbeurs Zundert op 20 en 21 januari 2021 kan via de onlangs gelanceerde nieuwe website; te vinden via www.groenbeurszundert.nl of www.voorjaarsbeurszundert.nl.


01 mei 2020

Volgend jaar wordt op 20 en 21 januari alweer de vierde editie van de Voorjaarsbeurs Zundert gehouden. De afgelopen jaren hebben we gezien dat zo'n speciale inkoopbeurs (internationale) inkopers de perfecte kans biedt om hun slag te slaan. Zeker door de samenwerking met drie andere voorjaarsbeurzen in het zuiden van Nederland, heeft het initiatief ook in het buitenland de aandacht getrokken.
 
Deelnemers geeft het de kans om met een eenvoudige opstelling en beperkt budget de verkoop óók in het voorjaar te stimuleren. Deelnemers die al eens op de Voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus stonden zijn tevreden over aanloop, contacten, sortiment en verkoop. 
 
Nog niet aangemeld? Schrijf nu alvast in! Aanmelden voor Groenbeurs Zundert kan via het inschrijfformulier.

 
De registratie en deelname aan de Voorjaarsbeurs zijn niet meer gekoppeld aan de Najaarsbeurs van 2021, die van 6 t/m 8 oktober 2021 zal plaatsvinden. Wel krijgen deelnemers aan zowel de voorjaars- als de najaarsbeurs een korting op hun deelname. Zo betalen zijn voor de minimale afname van 15m2 geen 975 euro exclusief btw maar slechts 750 euro.


01 februari 2020

Op 22 en 23 januari 2020 werd alweer de derde editie van de GrootGroenPlus (GGP) Voorjaarsbeurs georganiseerd. Deze editie was bepalend voor de beslissing om deze groenbeurs in Zundert wel of niet voort te zetten. 

De eerste beursdag begon direct goed: in totaal wisten 121 inkopers hun weg naar de Zundert te vinden. In de avond kwamen er nog eens 60 mensen voor de lezingen over o.a. de Brexit en zakendoen in China. Voor diverse deelnemers was de beurs al op de eerste dag rendabel. 

Op de tweede dag werden er nog eens 62 inkopers geteld. Het bezoek dat de groenbeurs in Zundert bezocht kwam onder meer uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Japan, Polen en Zuid-Korea. 

Samenwerking
GrootGroenPlus werkt in het voorjaar samen met drie andere beurzen in het Zuiden van Nederland: Groenbeurs Haaren, Groenbeurs Brabant (in Best) en TreeVention (in Venlo). Meer informatie is te vinden op www.springfairs.eu. Vorig jaar bleek al dat ongeveer 60 procent van de bezoekers van de verkoopbeurs van GGP ook de beurzen in Haaren en Best bezocht. De gegevens van dit jaar moeten nog worden vergeleken. Zeker is dat er komend jaar nóg meer gedaan wordt op het vlak van samenwerking. Voor inkopers is deze bundeling van beurzen namelijk een uniek voordeel: de mogelijkheid om meerdere inkoopbeurzen in een kort tijdsbestek te bezoeken en daarbij het volledige sortiment te vinden, ook in tijden van tekorten. 

Groei
De GGP Voorjaarsbeurs van 2020 is volgens de cijfers misschien na drie jaar nog niet groot genoeg, maar er is in ieder geval voldoende animo en betrokkenheid om deze ook de komende twee jaar weer te organiseren. Wel wordt daarbij ingezet op meer deelnemers, vooral uit de regio en op meer (internationale) bezoekers. Om dat mede te kunnen realiseren, wordt de komende twee jaar een duidelijkere splitsing tussen de voorjaars- en najaarsbeurs van GGP gemaakt. Hierdoor kan op een betere manier aandacht worden besteed aan promotie en werving o.a. door de aanmaak van een eigen website.

In 2021 zullen de Groenbeurzen Zundert, Haaren en Brabant op 20 en 21 januari plaatsvinden en TreeVention op 24 en 25 januari.


01 oktober 2019

De geslaagde en goede samenwerking van de vier Zuid-Nederlandse inkoopbeurzen heeft ertoe geleid dat Stichting European Plant Support (EPS) heeft besloten om dit voorjaarsinitiatief ook in 2020 financieel te ondersteunen. 

De voorjaarsbeurzen Groenbeurs Haaren, Groenbeurs Brabant (Best), TreeVention (Venlo) en Vakbeurs GrootGroenPlus (Zundert) werkten de afgelopen twee jaren op het gebied van PR samen. Sinds 2018 bieden deze verkoopbeurzen in januari gezamenlijk (inter)nationale inkopers de kans om in slechts een paar dagen tijd hun volledig sortiment strategisch in te kopen. Door zich samen in te zetten voor de PR, kon het totale beschikbare budget worden vergroot en effectief worden ingezet, dit om zoveel mogelijk promotie te maken.

De samenwerking blijkt een succes. Bezoekers van de voorjaarsbeurzen bezoeken veelal meerdere voorjaarsbeurzen en zeker vanuit het buitenland is er extra aandacht gekomen. De focus van de beurzen ligt vooral op in- en verkoop, laagdrempeligheid en de promotie van de eigen regio’s.

In 2020 zijn de beurzen in Best (14e editie), Haaren (15e editie) en Zundert (3e editie) op 22 en 23 januari en in Venlo (6e editie) op 26 en 27 januari.

Taak voor regio Zundert
In 2020 wordt in januari de derde editie van de voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus gehouden; hiermee is het de laatste editie in een driejarige pilot, die is opgezet vanwege vraag vanuit de markt. Deze beurs in januari kan met name extra deelnemers gebruiken vanuit Zundert; een groei is nodig om de regio op een aantrekkelijke manier te vertegenwoordigen en de beurs interessant te houden voor de inkopers. 

Het effect van deelname van meer Zundertse bedrijven is tweeledig: aan de ene kant komen inkopers meer te weten over de mogelijkheden die Zundert biedt op het gebied van kwaliteit, hoeveelheid en sortiment. Aan de andere kant wordt het Zundertse ook door de gehele overkoepeling onder de aandacht gebracht en vice versa. Het is zonde om deze kans te laten liggen; de wereld vraagt om vergroening en kwekers bieden hiervoor de oplossing. Als de producenten hier zelf van doordrongen raken, lukt het hen ook beter om die boodschap uit te dragen. En dat is belangrijk, zeker in een tijd waarin de potentie van deze sector enorm is. Tijdens de 29enajaarseditie van GrootGroenPlus, traditiegetrouw een relatiebeurs, die gehouden wordt van 2 t/m 4 oktober zal deze overkoepeling van de Zuid-Nederlandse voorjaarsbeurzen zeker een podium geboden worden.

Kansen voor versterking collectief
De samenwerking tussen de vier voorjaarsbeurzen verloopt al zeer goed, maar biedt nog steeds kansen voor uitbreidingen. Onlangs hebben vertegenwoordigers van de verschillende beurzen elkaar opgezocht, om in alle openheid de doeltreffendheid en verbeterpunten te bespreken. Regelmatig overleg dient steeds als uitgangspunt om de eerstvolgende edities breder uit te dragen. De financiële impuls die stichting EPS voor het derde jaar op rij verstrekt, is dan ook absoluut een extra steun in de rug voor de verdere ontwikkeling van deze overkoepeling.


<< <  Pagina 2 van 2